+48 696 465 126 dolomit.libiaz@interia.pl

Kruszywa budowlane, drogowe oraz tłuczeń.

Ze złoża dolomitu „Libiąż” produkujemy kruszywa o różnych frakcjach, wykorzystywane zarówno w budownictwie i drogownictwie, jak również w budowlach hydrotechnicznych. Tutaj także produkujemy tłuczeń dla zakładów chemicznych.

Sprzedawane frakcje kamienia są zgodne z Polskimi Normami (wymiary w milimetrach):

Kliniec: 4,0-10,0  10,0-31,5   4,0-31,5

Tłuczeń: 31,5-63,0   80,0-220

Mieszanki: 0,0-31,5   0,0-63,0

Kamień dolomitowy surowy.

Analizy fizyko-chemiczne oraz badania sitowe dla kruszyw pochodzących ze złoża „Libiąż” i produkowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Dolomit Sp. z o.o. wykonywane są przez:

Politechnikę Krakowską
Laboratorium Inżynierii Lądowej „LABOTEST” w Katowicach
Laboratorium Zakładów Chemicznych w Alwernii